Onze stichting

De stichting of FUNDACIÓN GUSTA GÚCHIPAS O.N.G.

Is een sociaal-ecologische stichting in Colombia, die streeft naar het vormen van een kwaliteitsvolle, vredevolle en respectvolle manier van leven binnen de gemeenschap én dit alles in evenwicht met de natuur.

Missie:

De bevolking van de provincie Sumapaz de sleutels aanreiken naar transformatie, voor ecologisch behoud en voor sociale ontwikkeling door middel van vorming en cultuur.

Locatie

Pasca is een gemeente met meer dan 10.000 inwoners (cijfers 2012) verdeeld over de dorpskern en 28 gehuchten. Het is een bergachtig gebied (oostelijke keten van de Andes in Colombia) en een groot deel van het territorium is páramo of moorland, een speciaal ecosysteem (vanaf 3000 meter boven zeeniveau) waarnaar ook verwezen wordt als waterfabriek.

Het páramo van Sumapaz waar Pasca deel van uitmaakt, is een belangrijk element bij het tegengaan van de opwarming van de Aarde door haar regulerende werking op het klimaat (zie foto hierboven). De iets lager gelegen flanken en valleien zijn bekleed met nevelbos en grote gebieden hiervan werden reeds beschermd. De rest van het land is gewijd aan de landbouw. Heel dit gebied fungeert als groene long voor het dichtbij gelegen Bogotá en omliggende steden.

Doelgroep

De doelgroep van de stichting zijn gemeenschappen vooral op het platteland, waar zich economische, sociale en ecologische problematieken voordoen. Op dit moment is dat de bevolking van de gemeente Pasca, Cundinamarca te Colombia.

Meer dan 75 procent van de bevolking bewerkt het land als hoofdinkomen. Het gebruik van chemische producten in de landbouw is wijdverspreid. Originele teelten en teeltwijzen gaan verloren door de zogenaamde “vooruitgang” in de landbouw. Bij bijvoorbeeld de aardappel die hier uitvoerig gekweekt wordt gaat het nog verder, er wordt gesproeid een paar dagen voor de oogst en de aardappels zelf na de oogst 2 maal. En helaas worden deze aardappels voor een veel te lage prijs verkocht ondanks alle inspanningen van de landbouwer om een grote en mooie oogst binnen te halen. De sociale en economische druk bij de kleine boeren ligt hoog om met deze chemische teeltwijze verder te werken, maar het probleem ligt vooral bij het gebrek aan onderwijs en vorming.

Er zijn nog steeds kinderen ondervoedt, er zijn heel wat jongens die vanaf 14 jaar de school verlaten, de kans op hogere educatie is zo goed als uitgesloten door de hoge kost ervan én de algemene kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over. De oorzaak vinden we in een verouderd scholensysteem en in de manier van lesgeven, niet enkel door gebrek aan vernieuwing van het onderwijspersoneel maar ook omdat te weinig investeringen in onderwijs terechtkomen.