Project Trees For Life

Voorwoord

De stichting of fundación Gusta Gúchipas wil het milieu verbeteren en beschermen omdat de natuur ons de verschillende ecosystemen en ecologische diensten biedt die ons (aardbewoners) in leven houden. De stichting is gesitueerd in de provincie Sumapaz te Colombia, waar een ruig landschap genaamd paramo haar grote schatten herbergt. Dit paramo van Sumapaz is een ecosysteem dat ook vergeleken wordt met een waterfabriek, het is het grootste ter wereld en voorziet niet alleen meer dan twee miljoen mensen van water en zuurstof, maar werkt ook als een thermostaat op de temperatuurswisselingen van onze Aarde.

Dit is de reden waarom we onze nieuwe campagne Trees for Life opstarten, een project dat een groot deel van het territorium wilt herbebossen om zo de grote hoeveelheid aan fauna en flora te herstellen en te bewaren. Colombia beslaat slechts 0,22 % van het land op onze planeet maar geeft leven aan meer dan 10% van de gekende dier- en plantsoorten wereldwijd. Dit betekent dat Colombia een grote verantwoordelijkheid heeft op vlak van biodiversiteit. Maar om deze natuurlijk schatten te bewaren is het belangrijk dat de ecosystemen in optimale condities moeten bewaard worden en dat de relatie tussen natuur en mensheid duurzaam en evenwichtig moet zijn.

Om te weten hoe je ons kan steunen in dit project, ga naar de pagina Trees for Life.

Missie

Herbebossen en beschermen van het nevelbos in het Andesgebergte door middel van boomplantacties en de bewustmaking van de bevolking in de regio Sumapaz, om het leven van zuurstof te voorzien, de opwarming van de aarde af te remmen en de ecologische achteruitgang te stoppen.

Visie

Tegen 2020 10.000 bomen geplant, onderhouden en beschermd hebben in het nevelbos en bij de gemeenschappen uit de regio een verandering teweeg brengen in hun gewoontes tegenover het milieu en hen in verbinding brengen met hun leefgebied.

Algemene doelstelling

Tegen 2020 10.000 bomen hebben geplant, beschermd en behouden in de regio Sumapaz om het herstel en uitbreiding van nevelbos te bereiken en zo hun rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde te verzekeren.

Specifieke doelstellingen

 • Terreinen of gebieden vinden waar er aan herbebossing kan gedaan worden
 • Herbebossen van deze gebieden op de beste manier met de juiste inheemse soorten
 • Op vaste tijden de geplante bomen controleren zodat ze in de beste omstandigheden kunnen groeien
 • De aangeplante zones afspannen met draad indien nodig
 • Met de eigenaars van de gebieden een overeenkomst ondertekenen om te garanderen dat de bomen verzorgd worden nadat wij ze uit handen geven (na drie jaar)

Probleemstellingen

 • De groei van de bevolking, de uitbreiding van de landbouw en veeteelt door de groeiende vraag naar voedsel in tegenstelling tot de dalende winsten voor de boeren, zorgt ervoor dat het nevelbos en het paramo steeds meer moet wijken voor de uitbreiding van teelten
 • De dreiging van internationale bedrijven die petroleum willen ontginnen in de regio Sumapaz
 • Afname van het debiet van de rivieren
 • Toename van de effecten van de klimaatverandering
 • Toename kwetsbaarheid van het paramo en bedreigde fauna en flora
 • Te weinig acties om de waterstromen te beschermen

Voordelen

Er bestaan verschillende positieve effecten van dit project, afhankelijk van de invalshoek waaruit ze worden geanalyseerd. Ten eerste zoals reeds aangegeven in de introductie de mogelijkheid om de diversiteit aan ecosystemen in Colombia en de ecologische diensten die zij leveren te behouden en beschermen, wetende dat Colombia slechts 0,22% van het aardoppervlak beslaat maar wel 10% van de gekende soorten in fauna en flora herbergt. (Cijfers van het Ministerie van Milieu en Duurzaam Ondernemen in 2014)

Colombia is een fantastische land vol natuurlijke rijkdommen dat niet snel wordt geëvenaard op andere plaatsen. Deze bron van leven is te danken aan de variteit in landschappen zoals Caribische en stille oceaankust, hooggebergten, laagvlaktes en oerwoud. De verbinding en samenwerking van de verschillende elementen en organismes garandeert de productie van wáter, zuurstof en voedsel waar zowel de stad als het platteland van afhankelijk zijn.

De uitdagingen voor Colombia als biodivers land

Laten we nog iets dieper ingaan op de materie. Het is bekend dat dit territorium een groot deel biologische componenten heeft die geassocieerd worden met de rijkdom aan mineralen die voedsel voorzien aan zoveel pracht en praal. In andere woorden, alles is met schakels aan elkaar verbonden als een voedselketen die we ook ecosysteem noemen. Een voorbeeld, zodat planten kunnen groeien hebben ze zonlicht, wind, regen en voedsel nodig dat ze uit de grond opnemen.

Diezelfde planten produceren zelf weer grond, door de bladeren, takken enzovoort die afvallen en composteren om zich om te vormen tot humus. In en op de bodem leven er miljoenen beestjes en insecten die zich te goed doen en de kwaliteit van de aarde verbeteren. Zonder de planten wordt er geen bodem gevormd en zonder de bodem kunnen de planten niet groeien. Zonder begroeiing valt de regen op de kale grond waardoor de vruchtbare laag wegspoelt en er erosie optreedt.

Vele dieren voeden zich met de planten, anderen voeden zich met de planteneters. Zonder de struiken en bomen zouden de dieren geen eten en geen beschutting hebben. Vogels, zoogdieren, reptielen, insecten hebben nood aan uitgesterkte bossen en begroeiing om te leven en natuurlijke doorgangen om zich voort te planten. Op hun beurt zijn de planten afhankelijk van de dieren die hun zaden meenemen op hun pels of opeten om ze daarna op een andere plek achter te laten en daar weer de natuurlijke groei van gevarieerde bossen te bevorderen.

Zo werkt een ecosysteem: de planten kunnen niet leven zonder de dieren, de dieren niet zonder de planten, de insecten en microrganismen kunnen niet leven zonder de bescherming van de planten en de planten niet zonder de aanwezigheid van de insecten. Alles hangt af van alles. Elk element heeft zijn taak in het geheel waardoor het ecosysteem kan bestaan. En de mens kan ook niet leven zonder het werk dat de natuur ons levert. Dankzij haar hebben we water, grond om te verbouwen, voedsel, hout, natuurlijke medicijnen en een paradijs om in te wonen. Wij maken ook deel uit van deze ecosystemen. Want de natuur is onze thuis en iedereen moet zijn steentje bijdragen.